Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Čo je zlepsovak.cz

zlepsovak.cz sa venuje technickým drobnostiam, zvaných hromadne ako gadgets. Tieto gadgets testuje a ponúka na predaj.

I. Základné ustanovenie

Predávajúci
Jan Carbol, IČ: 76676668, so sídlom Horní 3039/114, 70030 Ostrava 30, Česká republika zapísaný v živnostenskom registri vedeným u Magistrátu mesta Ostrava. Fyzická osoba nie je platcom DPH.

Kupujúci
Kupujúcim je zákazník, ktorý má záujem o kúpu ponúkaného tovaru a súhlasí so znením VOP. Súhlas so znením VOP potvrdí kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom systému alebo iného objednávacieho kanála (e-mail).

II. Objednanie tovaru

Objednanie tovaru prostredníctvom systému elektronického obchodu www.zlepsovak.cz, alebo doručením e-mailovej objednávky na adresu Predávajúceho je považované za záväznú objednávku. Objednávka musí obsahovať všetky potrebné údaje potrebné na jej realizáciu (počet a druh tovaru, meno, adresu a kontaktné údaje Kupujúceho). Objednávky je možné realizovať 24 hodín denne / 7 dní v týždni.
V prípade objednania tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.zlepsovak.cz Kupujúci obdrží obratom Oznámenie o prijatí objednávky systémom na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Následne v čo najkratšom čase dostane Kupujúci na tú istú adresu Potvrdenie objednávky spolu s platobnou výzvou. Prípadné zľavy, na základe uverejnenej akčnej ponuky tovaru, budú vypočítané v Potvrdení objednávky, nie v Oznámení o prijatí objednávky systémom elektronického obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť. V tomto prípade Predávajúci kontaktuje Kupujúceho a informuje ho o vzniknutej situácii. Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH

III. Platobné podmienky

Objednaný tovar je možné na základe výzvy k platbe zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bankovým prevodom na účet vedený v mBank
 • bankovým prevodom na slovenský účet vedený u FIO v EUR mene (pre zákazníkov zo SR)
 • pri prevzatí zásielky zaslanej na dobierku (pre zákazníkov z ČR)
 • Platobnú metódu PlatímPak poskytuje Raiffeisenbank a.s., Hviezdova 1716/2b, 140
  78 Praha 4, IČO 49240901, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp.
  B 2051 ("banka").
  Spôsob platby spočíva v tom, že Zákazník zaplatí kúpnu cenu Tovaru a všetky náklady na
  poistenie, prepravu Tovaru tým, že Banka poskytne Klientovi na tento účel zmluvu podľa
  zmluvu o poskytovaní služby PayPak a prevedie finančné prostriedky priamo na účet zákazníka
  Obchodník.
  Ak Klient využíva službu PayPak ponúkanú Obchodníkom a poskytovanú Bankou,
  Zákazník je povinný uhradiť odloženú platbu vo výške kúpnej ceny Tovaru a prípadných nákladov na poistenie,
  prepravu Tovaru do Banky v lehote splatnosti v súlade s Podmienkami služby
  PayPak.
  Klient uzatvára s Bankou Zmluvu o poskytovaní služby PayPak, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je
  Výberom služby PayPak zákazník vyjadruje svoju
  súhlas s podmienkami služby PayPak.
  Klient berie na vedomie, že banka spracúva jeho osobné údaje spôsobom uvedeným v
  Memorandum o spracúvaní osobných údajov klientov banky, ktorého aktuálnu verziu nájdete na
  www.rb.cz.

IV. Dodanie tovaru

Poštovné

slovenská vlajka

Slovenská pošta

Tovar je zasielaný ako doporučená zásielka (Česká pošta - Slovenská pošta) na adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke tovaru. Na Slovensko je tovar odoslaný až po pripísaní čiastky na účet:

2400047755/8330 (FIO - banka vedená na slovensku, neplatíte navyše žiadne poplatky za medzinárodné platby).

IBAN: SK1483300000002400047755
Paper form: SK14 8330 0000 0024 0004 7755
BIC: FIOZSKBAXXX

 

Za odporúčanú zásielku zaplatíte poštovné 130,-Kč, pri väčších 198,-Kč a maximálna suma za dopravu na Slovensko je stanovená na 318,-Kč (hodnotu určuje systém automaticky a je daná veľkosťou, váhou a hodnotou odosielaného tovaru).

Platba poštovou poukážkou - dobierkou nie je možná. Je to z dôvodu vysokých poplatkov za prevod meny.


Balné

Z dôvodu čo najnižších nákladov na dopravu nie je balné účtované.

Doba expedíce

Objednaný tovar je vo väčšine prípadov expedovaný nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby na účet Predávajúceho v prípade platby bankovým prevodom, alebo nasledujúci pracovný deň po objednaní v prípade zaslania na dobierku.

 

V případě zdržení expedice je o tom Kupující vyrozuměn na e-mailové adrese uvedené v objednávce. Spolu se zbožím obdrží Kupující fakturu/daňový doklad se všemi potřebnými náležitostmi. V případě nepřipsání platby na účet Prodávajícího do 20 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinosti.

V prípade nevyzdvihnutia zásielky v termíne danom dopravcom, sa zásielka vracia späť Predávajúcemu. Za opätovné doručenie si Predávajúci účtuje expedičný poplatok v rovnakej výške.

V. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s § 53 zákona č 40/1964 Sb. má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • Tovar doručiť na adresu predávajúceho.Tovar doručený späť na adresu predávajúceho, musí byť nepoškodený, kompletný, vrátane priloženej faktúry a prípadných darčekov obdržaných so zásielkou. V prípade vrátenia poškodeného alebo nekompletného tovaru Vám bude vrátená kúpna cena znížená o adekvátnu časť. Neposielajte tovar na dobierku - nebude prevzatý.Odporúčaný spôsob vrátenia tovaru je doporučenou zásielkou, ktorá je evidovaná. V prípade straty zásielky, ak bola poslaná obyčajným písaním, nemá Kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny.V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru vyrobeného na želanie Kupujúceho

Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu najneskôr do pätnástich dní od odstúpenia, na bankový účet, ktorý je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu. Ak nie je kupujúci už schopný tovar vrátiť v pôvodnom stave alebo jeho hodnota bola už znížená (došlo k čiastočnému spotrebovaniu alebo poškodeniu tovaru), je Kupujúci povinný chýbajúcu hodnotu podľa ustanovenia § 458 ods 1 obč. zák. nahradiť v peniazoch - formou započítania na vrátenú kúpnu cenu, ktorá je Kupujúcemu vyplatená v zníženej hodnote.

VI. Reklamácia tovaru

Ak dostane Kupujúci tovar s výrobnou vadou, má právo ho reklamovať. Poškodený tovar je nutné pre posúdenie oprávnenosti reklamácie posúdiť Predávajúcim. Vzhľadom k povahe tovaru nie je vždy nutné tovar zasielať späť Predávajúcemu. Ako dokumentácie často postačuje popis a fotografie chybného tovaru. Ak je reklamácia oprávnená, je bez zbytočných odkladov zaslaný Kupujúcemu totožný tovaru na náklady Predávajúceho.
Záručná doba Záručná doba pre reklamácie sa riadi § 619-627 Občianskeho zákonníka č 40/1964 Sb.Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

VII. Ochrana osobných údjov

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté mu Kupujúcim bude chrániť podľa platných právnych predpisov a nebude ich poskytovať tretím stranám, s výnimkou údajov potrebných pre dopravu tovaru Kupujúcemu.

VII. Záverečné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 4. 2010. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

VIII. Ostatné

V prípade akýchkoľvek otázok využite pripravený formulár v sekcii "Kontaktný formulár".