Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Co je zlepsovak.cz

zlepsovak.cz se věnuje technickým drobnostem, zvaných hromadně jako gadgets. Tyto gadgets testuje a nabízí k prodeji.

I. Základní ustanovení

Prodávající
Jan Carbol, IČ: 76676668, se sídlem Horní 3039/114, 70030 Ostrava 30, Česká republika zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným u Magistrátu města Ostrava. Fyzická osoba není plátcem DPH.
 
Kupující
Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním VOP. Souhlas se zněním VOP potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného objednávacího kanálu (e-mail).

II. Objednání zboží

Objednání zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu www.zlepsovak.cz, nebo doručením e-mailové objednávky na adresu Prodávajícího je považováno za závaznou objednávku. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné údaje nutné k její realizaci (počet a druh zboží, jméno, adresu a kontaktní údaje Kupujícího). Objednávky je možno realizovat 24 hodin denně/7 dní v týdnu.
V případě objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.zlepsovak.cz Kupující obdrží obratem Oznámení o přijetí objednávky systémem na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Následně v co nejkratším čase obdrží Kupující na tutéž adresu Potvrzení objednávky spolu s platební výzvou. Případné slevy, na základě uveřejněné akční nabídky zboží, budou vypočítány v Potvrzení objednávky, nikoli v Oznámení o přijetí objednávky systémem elektronického obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a informuje ho o vzniklé situaci. Uvedené ceny jsou včetně 21%DPH

III. Platební podmínky

Objednané zboží je možno na základě výzvy k platbě zaplatit následujícími způsoby:

  • bankovním převodem na účet vedený u mBank
  • bankovním převodem na slovenský účet vedený u FIO v EUR měně (pro zákazníky ze SR)
  • v hotovosti poštovní poukázkou typu A podanou na kterékoliv poště
  • při převzetí zásilky zaslané na dobírku

IV. Dodání zboží

Poštovné

Zboží je zasíláno jako doporučená zásilka (Česká pošta s.p.) na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zboží.

 

druh poštovní zásilky, platba poplatek za dopravu dobírkový poplatek celkem
1. doporučená zásilka, platba předem na účet mBank 44,-Kč - 44,-Kč
2. doporučená zásilka, platba dobírkou *2
44,-Kč 34,-Kč 78,-Kč
3. doporučený balíček (balík)*1, platba předem na účet mBank
68,-Kč - 68,-Kč
4. doporučený balíček (balík)*1, platba dobírkou *2
68,-Kč 34,-Kč 102,-Kč

  V některých případech je poštovné účtováno částkou 82,-Kč (u zboží vyšší hodnoty nebo větších rozměrů).

 

*1 zásilky s výškou větší než 5 cm jsou posílány jako doporučené balíčky nebo balíky s cenou 62,- Kč
(cena za balík je zvolena automaticky),

*2 zaplatíte až při převzetí zásilky od České pošty

 

příklad:

  • klasická zásilka při platbě na dobírku Vás bude stát 37+34=71,-Kč,
  • stejná zásilka při platbě předem na účet jen 37,-Kč, bude o 34,-Kč levnější.

 

Osobní předání po domluvě v Ostravě zdarma

 slovenská vlajka

Na Slovensko je zboží odesláno až po připsání částky na účet 2400047755/8330 (FIO - banka vedená na Slovensku, neplatíte navíc žádné poplatky za mezinárodní platbu). Za doporučnou zásilku zaplatíte poštovné 130,-Kč.

Orientační kurz Kč - Euro (kurz Kč - Euro se upřesní u objednávky?):

Balné

Z důvodu co nejnižších nákladů na dopravu není balné účtováno.

Doba expedice

Objednané zboží je ve většině případů expedováno následující pracovní den po připsání platby na účet Prodávajícího v případě platby bankovním převodem, nebo následující pracovní den po objednání v případě zaslání na dobírku.

 

V případě zdržení expedice je o tom Kupující vyrozuměn na e-mailové adrese uvedené v objednávce. Spolu se zbožím obdrží Kupující fakturu/daňový doklad se všemi potřebnými náležitostmi. V případě nepřipsání platby na účet Prodávajícího do 20 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinosti.

V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si Prodávající účtuje expediční poplatek ve stejné výši.

V. Právo odstoupit od smlouvy

„Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VI. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Toliko dle zákona a nyní jednoduše v bodech:

- zboží doručit na adresu prodávajícího,
- zboží doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně přiložené faktury a případných dárků obdržených se zásilkou,
- v případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část
- neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato.

Doporučený způsob vrácení zboží je doporučenou zásilkou, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá Kupující nárok na vrácení kupní ceny.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného na přání Kupujícího

Prodávající se zavazuje Kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, na bankovní účet, který je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu. Není-li kupující již schopen zboží  vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či poškození zboží), je Kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – formou započtení na vrácenou kupní cenu, která je Kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

VII. Reklamace zboží

Obdrží-li Kupující zboží s výrobní vadou, má právo jej reklamovat. Poškozené zboží je nutné pro posouzení oprávněnosti reklamace posoudit Prodávajícím. Vzhledem k povaze zboží není vždy nutné zboží zasílat zpět Prodávajícímu. Jako dokumentace často postačuje popis a fotografie vadného zboží. Je-li reklamace oprávněná, je bez zbytečných odkladů zasláno Kupujícímu totožné zboží na náklady Prodávajícího.
Záruční doba Záruční doba pro reklamace se řídí §619-627 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávájící spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

X. Ostatní

V případě jakéhokoliv dotazu využijte připravený formulář v sekci "Kontaktní formulář".